Urbanisztikai továbbképzés 2018-2020

Az az építészmérnök, építőmérnök, tájépítészmérnök, településmérnök, közlekedésmérnök, környezetvédelmi mérnök kolléga, valamint az a településtervezésben-településfejlesztésben dolgozó geográfus, jogász, közgazdász, szociológus, aki az urbanisztikához – mint interdiszciplináris szakterülethez – vonzódást érez, bízvást jelentkezhet

arra a négy féléves Urbanista Szakirányú Továbbképzésre,

melyet a BME Urbanisztika Tanszéke 2018. SZEPTEMBERI INDULÁSSAL szervez.  A képzés szakdolgozattal és államvizsgával zárul.
A tanfolyamra  2018. június 30-ig lehet jelentkezni. Részletek, jelentkezési űrlap elérése innen:  http://mek.hu/index.php?link=BME_Urbanisztika_Tanszeke_uj_evfolyamot_hirdet

(figyelemfelhívó: Kiss Lajos)

Reklámok

1-20 millió forint támogatás a népi építészeti értékek megőrzésére

p1190741.jpgA Népi Építészeti Program keretében meghirdették a népi örökségek megőrzését szolgáló központi támogatást, melyre elvileg bármely védett műemléki vagy helyi védett épület, épületrész értékőrző felújításával lehet pályázni. A programra 2018-ban 1,5 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre, amelyet a Miniszterelnökség biztosít, a Lechner Tudásközpont közreműködésével. Az egyedi kérelmek benyújtására a Tájékoztató megjelenését (2018. március 7.) követő 30 napig van lehetőség! Bővebb információ, benyújtandó adatlapok innen elérhetők. Ajánlható, hogy a Települési Arculati Kézikönyvek készítésében főépítészként vagy tervezőként közreműködő kollégák – akik igazán megismerhették a helyi értékeket –  informálják a települési önkormányzatokat, illetve tegyenek javaslatot, mely épületeknek lehet leginkább esélye a támogatásra.         (a figyelmet felkeltette a pályázati lehetőségre Firbás Zoltán)

 

 

KONVERGENCIA HELYETT DIVERGENCIA – előadásmeghívó

A SZEGEDI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG
MŰVÉSZETI SZAKBIZOTTSÁG
ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSRENDEZÉSI MUNKABIZOTTSÁG

és a

CSONGRÁD MEGYEI URBANISZTIKAI EGYESÜLET

MEGHÍVÓ

KONVERGENCIA HELYETT DIVERGENCIA,
AVAGY AKI KIMARAD, LEMARAD

című
előadásra
és az azt követő szakmai vitára

Fölvezetés: Az évtizedek óta deklarált területfejlesztési célkitűzések rendre nem, vagy alig érvényesülnek Magyarországon. A centrális térszerkezet oldása deklaráltatott, ám a valóságos folyamatok ezzel ellentétesek. A félperifériákon, perifériákon lévő kis- és közép városoknak ezzel a perspektívával kell szembenézni hosszú távon. Létezik egyáltalán tervezett területfejlesztés?

előadó:
NAGY IMRE, városépítész, urbanista

Felkért közreműködők: az SZTE Társadalom és gazdaságföldrajzi Tanszék kutatói
Dr.Hegedűs Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Fabula Szabolcs egyetemi adjunktus

Moderátor: Kiss Lajos főépítész

2017. NOVEMBER 28. KEDD 17 ÓRAKOR A SZAB SZÉKHÁZBAN

SZEGED, SOMOGYI UTCA 7. 103-104-ES TEREM

Az eredeti, letölthető  meghívó:  “KONVERGENCIA HELYETT DIVERGENCIA – előadásmeghívó” Tovább olvasása

150 év változásai főépítész szemmel – KONFERENCIA és KIÁLLÍTÁS

Featured Image -- 1637

Szeged topográfiája a 19. és 20. században
150 év változásai főépítész szemmel

TUDOMÁNYOS KONFERENCIA és KIÁLLÍTÁS

Szeged, 2017. május 25. (csütörtök) 10 óra

Témája:
a települési főépítészek szerepe a városrendezésben, Szeged példáján

Helyszín:
Városháza, Házasságkötő terem (Szeged, Széchenyi tér 10.)

“150 év változásai főépítész szemmel – KONFERENCIA és KIÁLLÍTÁS” Tovább olvasása

TOVÁBBKÉPZÉS AZ URBANISZTIKA TÉMAKÖREIBEN (AJÁNLÓ)

image UrbanistA BME Urbanisztika Tanszéke  az Urbanista Szakirányú Továbbképzés 2014-16-os évfolyamának kifutása után új évfolyamot hirdet 2016. szeptemberi indulással. A képzés négy féléven keresztül az urbanisztika legfontosabb témaköreit havonta egy-egy háromnapos tematikus konferencia formájában tárgyalja. Bővebben itt: http://epiteszforum.hu/urbanista-felsofoku-szakiranyu-tovabbkepzes és itt (tematika, letölthető tananyagok): http://urb.bme.hu/oktatas/urbanista-szakiranyu-tovabbkepzes/

(frissítve) M E G H Í V Ó az Egyesület tisztújító Taggyűlésére

I DŐ P O N T: 2016. május 3. (kedd) 16.30 óra

H E L Y S Z Í N (változás!): Bajor/HBH söröző-étterem, Kisterem (Deák Ferenc u. 4.) 

N A P I R E N D:

1./  Beszámoló a 2015. évi munkáról és a pénzügyi tevékenységről. (Kiss Lajos elnök és Asszony Emma gazdasági felelős)

2./ A beszámoló vitája és elfogadása.

3./ Jelölő Bizottság előterjesztése és annak megvitatása (Nagy Imre elnök)

4./ Az új vezetőség megválasztása (titkos szavazással)

5./ A 2016. évi munka- és pénzügyi terv előterjesztése, majd megvitatása és elfogadása.

6./ Egyéb aktuális kérdések megbeszélése.

7./ Tagdíjak rendezése.

Amennyiben a Taggyűlés határozatképtelen, úgy megismételt Taggyűlést tartunk, azonos napirenddel 2016. május 3-án (pénteken) 17.00 órai kezdettel.

A megismételt Taggyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Szeged, 2016. április 18.

Kiss Lajos elnök

2015: Vedres István éve – egészéves programajánló

250 ÉVE SZÜLETETT A SZEGEDI VEDRES ISTVÁN, A SOKOLDALÚ MÉRNÖK-POLIHISZTOR

1A Csongrád Megyei Urbanisztikai Egyesület, -Építész Kamara, -Mérnöki Kamara, valamint Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére Szeged Város Közgyűlése 2015-öt  Vedres István évének nyilvánította. A kezdeményezéshez több intézmény, szervezet csatlakozott.  A Vedres Istvánt méltató közgyűlési előterjesztés itt olvasható. A VEDRES-ÉV programfüzete megjelent – alább olvasható, közte a már elmúlt események is -, mindenki szíves figyelmébe ajánljuk az egyes programokat!  “2015: Vedres István éve – egészéves programajánló” Tovább olvasása